Discussions Tagged With:docker

Category: Tips

Cài đặt Redis sử dụng Docker - Redis Cache With Docker

Redis là một open-source cho phép chúng ta có thể lưu trữ data trong memory. Chúng ta có thể sử dụng Redis để làm database, caching hoặc message broker. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Redis sử dụng Docker các bạn nhé!

superadmin Latest By superadmin 21 July 2022. 0 253 0 0

Category: Tips

cách cài đặt SQL server lên docker bằng câu lệnh cực nhanh

cách cài đặt SQL server lên docker bằng câu lệnh cực nhanh. Microsoft SQL Server By Microsoft Official images for Microsoft SQL Server on Linux for Docker Engine.

superadmin Latest By superadmin 12 July 2022. 1 167 0 0Close