Discussions Tagged With:vs-code

Category: Tips

VS Code - Cách tải xuống và cài đặt Visual Studio cho người mới bắt đầu

Đây là hướng dẫn nhanh về cách tải xuống, cài đặt và kiểm tra Visual Studio Code (VS Code) cho người mới bắt đầu. VS Code là một trình soạn thảo mã miễn phí chạy trên Windows, Mac và Linux. Ảnh chụp màn hình dưới đây là từ một cài đặt được thực hiện trên Windows.

superadmin Latest By superadmin 31 August 2022. 0 120 0 0Close