Discussions Tagged With:tips

Category: Tips

Phím tắt chụp màn hình và note hay dành cho DEV và dân văn phòng - Snipping Tool

Phím tắt chụp màn hình và note hay dành cho DEV và dân văn phòng tiện ích để bạn chú thích hình ảnh chụp màn hình mà không cần cài bất kì tool bên thứ ba trên window 10 -Snipping Tool

CodeCocCan Latest By CodeCocCan 24 March 2023. 0 129 0 0

Category: Tips

SQL TIPS - Script backup tất cả database trên SQL server của bạn

Simple script to backup all SQL Server databases, backup tất cả database trên SQL server của bạn bằng 1 câu query dành cho bạn nào quản trị hệ cơ sở dữ liệu

superadmin Latest By superadmin 13 July 2022. 0 262 0 0

Category: Tips

cách cài đặt SQL server lên docker bằng câu lệnh cực nhanh

cách cài đặt SQL server lên docker bằng câu lệnh cực nhanh. Microsoft SQL Server By Microsoft Official images for Microsoft SQL Server on Linux for Docker Engine.

superadmin Latest By superadmin 12 July 2022. 1 167 0 0

Category: Tips

What is the difference between String and string in C#? giữa String và string trong code C#

What is the difference between String and string in C#? giữa String và string trong code C# có gì khác nhau các bạn dev nên sử dụng string hay String khi code

superadmin Latest By superadmin 11 July 2022. 0 190 0 0

Category: Tips

CodeMaid là một tiện ích mở rộng Visual Studio mã nguồn mở để dọn dẹp code C#

CodeMaid là một tiện ích mở rộng Visual Studio mã nguồn mở để dọn dẹp và đơn giản hóa code C #, C ++, F #, VB, PHP, PowerShell, R, JSON, XAML, XML, ASP, HTML, CSS, LESS, SCSS, JavaScript và TypeScript.

superadmin Latest By superadmin 05 May 2022. 0 837 0 0Close