Tips

Category: Tips

Múi giờ Việt Nam có phải là +7

Múi giờ Việt Nam có phải là +7

superadmin Latest By superadmin 09 May 2024. 1 48 0 0

Category: Tips

Creating an ASP.NET Core CRUD Web API with Dapper and PostgreSQL

https://www.syncfusion.com/blogs/post/asp-dotnet-core-crud-web-api-dapper-postgresql.aspx

superadmin Latest By superadmin 25 January 2024. 0 115 0 0

Category: Tips

Quy ước đặt tên C# - Naming Conventions khi code C#

Quy ước đặt tên C# - Naming Conventions khi code C# Quy ước đặt tên đề cập đến việc khai báo tên đối tượng. Bạn nên làm theo điều này để có code hay và mạch lạc khi đặt tên cho đối tượng của mình.

superadmin Latest By superadmin 23 December 2023. 0 108 0 0

Category: Tips

Top 5 trang web test code javascript online tốt nhất hiện tại mà deveploper nào cũng cần

Top 5 trang web test code javascript online tốt nhất hiện tại mà deveploper nào cũng cần

superadmin Latest By superadmin 19 December 2023. 0 118 0 0

Category: Tips

Phím tắt chụp màn hình và note hay dành cho DEV và dân văn phòng - Snipping Tool

Phím tắt chụp màn hình và note hay dành cho DEV và dân văn phòng tiện ích để bạn chú thích hình ảnh chụp màn hình mà không cần cài bất kì tool bên thứ ba trên window 10 -Snipping Tool

CodeCocCan Latest By CodeCocCan 24 March 2023. 0 129 0 0

Category: Tips

Fluentvalidation tips - Tổng hợp các rule hay cho fluentvalidation

Fluentvalidation tips - Tổng hợp các rule hay cho fluentvalidation

CodeCocCan Latest By CodeCocCan 22 November 2022. 0 73 0 0

Category: Tips

Lộ trình trở thành nhà phát triển ASP.NET Core vào năm 2023

Roadmap to becoming an ASP.NET Core developer in 2023 , Lộ trình trở thành nhà phát triển ASP.NET Core vào năm 2023

superadmin Latest By superadmin 18 November 2022. 0 163 0 0

Category: Tips

Get started with Swashbuckle and ASP.NET Core - Config info and description swagger UI

Get started with Swashbuckle and ASP.NET Core - Config info and description swagger UI - dành cho dev .net Learn how to add Swagger to your ASP.NET Core web API project to integrate the Swagger UI.

CodeCocCan Latest By CodeCocCan 15 November 2022. 0 93 0 0

Category: Tips

Sending messages - Slack API

Sending messages - Slack API

CodeCocCan Latest By CodeCocCan 11 November 2022. 0 395 0 0

Category: Tips

AngularJS - Bind HTML string with custom style

AngularJS - Bind HTML string with custom style

CodeCocCan Latest By CodeCocCan 11 November 2022. 0 72 0 0

Category: Tips

ASP.Net Core: AJAX Form Submit (Post) Example

how to submit (post) a Form and send data from View to Controller using jQuery AJAX in ASP.Net Core MVC. cách gửi (đăng) form từ View đến Controller bằng cách sử dụng jQuery AJAX trong ASP.Net Core MVC.

superadmin Latest By superadmin 28 October 2022. 2 494 0 0

Category: Tips

VS Code - Cách tải xuống và cài đặt Visual Studio cho người mới bắt đầu

Đây là hướng dẫn nhanh về cách tải xuống, cài đặt và kiểm tra Visual Studio Code (VS Code) cho người mới bắt đầu. VS Code là một trình soạn thảo mã miễn phí chạy trên Windows, Mac và Linux. Ảnh chụp màn hình dưới đây là từ một cài đặt được thực hiện trên Windows.

superadmin Latest By superadmin 31 August 2022. 0 120 0 0

Category: Tips

What is the difference between decimal, float and double in .NET? Sự khác nhau giữa 3 loại kiểu

What is the difference between decimal, float and double in .NET? Sự khác nhau giữa 3 loại kiểu số hay dùng trong code c# hoặc .net lợi hại lời khuyên khi nào dùng ok

c#

superadmin Latest By superadmin 29 August 2022. 0 157 0 0

Category: Tips

How to enumerate an enum, How can you enumerate an enum in C#?

How to enumerate an enum, How can you enumerate an enum in C#?

c#

superadmin Latest By superadmin 25 August 2022. 0 67 0 0

Category: Tips

StackExchange.Redis simple C# Example - Ví dụ code Redis trên net core

Sử dụng StackExchange.Redis trên ứng dụng .net core mới nhất .net 6

superadmin Latest By superadmin 29 July 2022. 0 239 0 0

Category: Tips

Cài đặt Redis sử dụng Docker - Redis Cache With Docker

Redis là một open-source cho phép chúng ta có thể lưu trữ data trong memory. Chúng ta có thể sử dụng Redis để làm database, caching hoặc message broker. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Redis sử dụng Docker các bạn nhé!

superadmin Latest By superadmin 21 July 2022. 0 253 0 0

Category: Tips

Thư viện Javascript Fullscreen Lightbox sử dụng đơn giản nhẹ nhàng cho website

Một fslightbox plugin dễ sử dụng nhưng mạnh mẽ để hiển thị nhiều loại nguồn khác nhau trong một hộp bên trên đẹp mắt với rất nhiều tính năng như chú thích, hình thu nhỏ, phóng to và hơn thế nữa! không cần jQuery!

superadmin Latest By superadmin 14 July 2022. 0 204 0 0

Category: Tips

SQL TIPS - Script backup tất cả database trên SQL server của bạn

Simple script to backup all SQL Server databases, backup tất cả database trên SQL server của bạn bằng 1 câu query dành cho bạn nào quản trị hệ cơ sở dữ liệu

superadmin Latest By superadmin 13 July 2022. 0 262 0 0

Category: Tips

cách cài đặt SQL server lên docker bằng câu lệnh cực nhanh

cách cài đặt SQL server lên docker bằng câu lệnh cực nhanh. Microsoft SQL Server By Microsoft Official images for Microsoft SQL Server on Linux for Docker Engine.

superadmin Latest By superadmin 12 July 2022. 1 167 0 0

Category: Tips

ASP.NET CORE - CRUD Using Dependency Injection example code Ví dụ code ASP.NET CORE - CRUD

ASP.NET CORE - CRUD Using Dependency Injection cách triển khai cơ bản web thêm xóa sửa data kết nối SQL server bằng net core dễ hiểu nhất

superadmin Latest By superadmin 11 July 2022. 0 67 0 0Close