Lộ trình trở thành nhà phát triển ASP.NET Core vào năm 2023:

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy biểu đồ minh họa các con đường mà bạn có thể thực hiện và các thư viện mà bạn muốn tìm hiểu để trở thành nhà phát triển ASP.NET Core.

Tôi đã lập biểu đồ này như một mẹo cho những ai hỏi tôi, "Tôi nên học gì tiếp theo với tư cách là nhà phát triển ASP.NET Core?"

 

Mục đích của lộ trình này là cung cấp cho bạn ý tưởng về cảnh quan. Bản đồ đường đi sẽ hướng dẫn bạn nếu bạn bối rối không biết phải học gì tiếp theo, thay vì khuyến khích bạn chọn những gì hợp mốt và hợp thời trang. Bạn nên nâng cao hiểu biết về lý do tại sao một công cụ sẽ phù hợp hơn trong một số trường hợp so với công cụ kia và hãy nhớ rằng sành điệu và hợp thời trang không phải lúc nào cũng có nghĩa là phù hợp nhất cho công việc.